Ruder­s­dal Kom­mu­ne afslø­ret i løgn om el-pro­du­ce­ren­de jule­træs­cyk­ler – bor­ger­ne tram­pe­de i peda­ler­ne uden grund

Før jul kun­ne vi her på Fri­heds­bre­vet for­tæl­le, at Ruder­s­dal Kom­mu­ne har brugt tusind­vis af skat­te­kro­ner på at instal­le­re to el-gene­re­ren­de cyk­ler og kob­le dem til kom­mu­nens tra­di­tions­ri­ge jule­træ­er. Ikke for at spa­re strøm eller pen­ge, men for at sen­de et “sig­nal” om de sto­re udfor­drin­ger på ener­gi­om­rå­det, som kom­mu­nen står over­for. Når bor­ger­ne tram­pe­de i peda­ler­ne, var de med til at “tæn­de lys i mør­ket”, lød for­kla­rin­gen fra borg­me­ster Ann Sofie Orth (K). Men det viser sig nu at være løgn. Cyk­ler­ne har på intet tids­punkt været til­slut­tet og kan slet ikke gene­re­re strøm. Det hele var ét stort bluffnummer. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her