Ruder­s­dal Kom­mu­ne spa­rer 2.000 kro­ner på ikke at have lys i to jule­træ­er, som kom­mu­nen har brugt 126.000 kro­ner på

I Ruder­s­dal Kom­mu­ne har de fun­det på en smart løs­ning til at tæn­de lys i kom­mu­nens tra­di­tio­nel­le jule­træ­er, i en tid hvor ener­gi- og for­sy­nings­kri­sen krad­ser. Med opsæt­nin­gen af to el-gene­ren­de cyk­ler kan bor­ger­ne manu­elt tæn­de lys i jule­træ­er­nes stjer­ne, der ellers står sluk­ket det meste af døg­nets 24 timer. Der er bare én lil­le hage ved Ruder­s­dals kre­a­ti­ve til­tag. Cyk­ler­ne koster kom­mu­nen tusind­vis af skat­te­kro­ner i ekstra udgif­ter til jule­be­lys­nin­gen og bidra­ger ikke med bespa­rel­ser på elregningen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.