Russerne går i krig med Jesu ord på læben

Gre­go­ry Car­leton er pro­fes­sor i kul­turhis­to­rie og lit­ter­atur på Tufts Uni­ver­si­ty i Mass­a­chu­setts. Han voksede op i Rich­mond, Vir­ginia, som var Syd­stater­nes hov­ed­stad under den amerikanske borg­erkrig. Her find­es flere slag­mark­er og mon­u­menter knyt­tet til borg­erkri­gen, og der­for var Car­leton under sin opvækst vidne til, hvor­dan Ameri­ka reflek­ter­er over sin krigskul­tur. Det blik på ver­den tog han med sig til Rus­land i 1990’erne, hvor han noterede, at krig var til stede over­alt. Ker­nen i den rus­siske krigsmyte, siger Car­leton, består af forestill­in­gen om Rus­land som Guds udval­gte land og det land, der værn­er om den rette tro samt en per­ma­nent bekym­ring for at blive invaderet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.