Ryt­ter­nes ansig­ter var støbt i masker af mudder

Van Aert undviger styrt og kæmper sig frem i Arenbergskoven. Foto: Lasse Dearman

Rou­baix er et vidun­der­ligt sted!  En lil­le fransk indu­stri­by giver til trods for al sin beske­den­hed spor­tens ver­den et skue, som bekræf­ter, at sto­re og svulsti­ge ord som her­oisk, tap­pert, bravt og gru­somt med ind­ly­sen­de selv­føl­ge­lig­hed kan bru­ges til at beskri­ve cykel­ryt­te­re og cykel­løb.  Det, som tro­fa­ste cykel­til­hæn­ge­re hav­de ven­tet på i 19 år, ske­te i dag, da uvej­ret ram­te Nord­frank­rig på den­ne hel­li­ge søn­dag, hvor årets stør­ste klas­si­ker blev afgjort. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.