S‑borgmester lån­te “Køge-Cal­les” som­mer­hus i Spanien

Marie Stærke, Philip Davali/Ritzau Scanpix

Siden TV 2’s doku­men­tar Den sor­te sva­ne udkom, har for­hol­det mel­lem den soci­al­de­mo­kra­ti­ske borg­me­ster Marie Stær­ke og ejen­doms­ma­ta­doren og tid­li­ge­re byrå­ds­med­lem i Køge Kom­mu­ne, Carl Richard Chri­sten­sen, også kendt som “Køge-Cal­le”, været noget omdis­ku­te­ret. Ejen­doms­ma­ta­doren kal­der deres rela­tion “fin”, men borg­meste­ren afvi­ser at have haft kon­takt til Køge-Cal­le siden 2013. Fri­heds­bre­vet kan dog for­tæl­le, at ejen­doms­ma­ta­doren foræ­re­de S‑borgmesteren et ophold i sit som­mer­hus i Spa­ni­en i sin 30-års fød­sels­dags­ga­ve i 2009. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her