S‑donorer sidder tungt på posterne i statens selskaber

Socialdemokrati­ets spon­sor­er har – sam­men med tidligere top­min­istre – fået godt fat om bestyrelses­posterne i statens sel­sk­aber. I 10 af sel­sk­aberne er der skiftet for­mand siden regeringsskiftet i juni 2019. To gange er et medlem af Socialdemokrati­ets pengek­lub, Erhvervs­fo­rum Vækst, blevet val­gt.  Tal­let skal lægges sam­men med, at tre tidligere S‑ministre også har fået nye bestyrelses­poster. Det bety­der, at fem ud af ti nye for­mænd i statens sel­sk­aber har en tæt rela­tion til Socialdemokrati­et. Deru­dover er flere S‑sponsorer, der også bidrager til par­tikassen gen­nem pengek­lubben, blevet beløn­net med en peri­ode mere som bestyrelses­for­mand og nye bestyrelsesposter. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.