S‑spinmand og “rege­rin­gens komi­ske Ali” skal være medi­er­nes vogter

I som­mer hop­pe­de Mads Brand­strup direk­te fra sit job som sær­lig råd­gi­ver for finans­mi­ni­ster Nico­lai Wam­men (S) – en af de mest magt­ful­de poster i rege­rin­gens stabs­ap­pa­rat – og over i direk­tørstil­lin­gen hos Dan­ske Medi­er. Soci­al­de­mo­kra­tiets spin­mand skal der­for nu age­re medi­er­nes vog­ter frem for rege­rin­gens. Men den evne har Ekstra Bla­dets che­fre­dak­tør Hen­rik Qvortrup svært ved at få øje på. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her