S‑spinmand og “rege­rin­gens komi­ske Ali” skal være medi­er­nes vogter

I som­mer hop­pe­de Mads Brand­strup direk­te fra sit job som sær­lig råd­gi­ver for finans­mi­ni­ster Nico­lai Wam­men (S) – en af de mest magt­ful­de poster i rege­rin­gens stabs­ap­pa­rat – og over i direk­tørstil­lin­gen hos Dan­ske Medi­er. Soci­al­de­mo­kra­tiets spin­mand skal der­for nu age­re medi­er­nes vog­ter frem for rege­rin­gens. Men den evne har Ekstra Bla­dets che­fre­dak­tør Hen­rik Qvortrup svært ved at få øje på. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.