S‑storsponsor dømt for vold

Den nord­jy­ske byg­ge­ma­ta­dor Jes­per Sko­vs­gaard er kendt for lidt af hvert: Pro­ble­mer med ille­gal arbejds­kraft, et sam­ar­bej­de med et fir­ma ejet af en Hells Angels-præ­si­dent og øko­no­mi­ske bånd til Soci­al­de­mo­kra­ti­et. Nu kan Fri­heds­bre­vet – i vores nye podcast­se­rie – Ulven fra Aal­borg – for­tæl­le en ny og opsigtsvæk­ken­de histo­rie om den kon­tro­ver­si­el­le rigmand. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her