S‑storsponsor dømt for vold

Den nord­jy­ske byg­ge­ma­ta­dor Jes­per Sko­vs­gaard er kendt for lidt af hvert: Pro­ble­mer med ille­gal arbejds­kraft, et sam­ar­bej­de med et fir­ma ejet af en Hells Angels-præ­si­dent og øko­no­mi­ske bånd til Soci­al­de­mo­kra­ti­et. Nu kan Fri­heds­bre­vet – i vores nye podcast­se­rie – Ulven fra Aal­borg – for­tæl­le en ny og opsigtsvæk­ken­de histo­rie om den kon­tro­ver­si­el­le rigmand. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.