Sarah forsøgte selvmord to gange på Havregården: En undskyldning er det punktum, jeg mangler for at komme videre

Sarah Chris­tensen var kun 14 år gam­mel, da hun to gange inden for kort tid forsøgte at tage sit eget liv, mens hun var elev på Havregår­den Kost­skole i 2015.  Og hun er langt­fra det eneste barn, der har forsøgt at begå selv­mord, da de var ind­skrevet på den skan­daler­amte og nu lukkede kost­skole i Nord­sjæl­land. Fri­heds­brevet kunne i sid­ste uge fortælle, at Sarah Chris­tensen og 17 andre tidligere elever kræver en erstat­ning på 5,4 mil­lion­er kro­ner af stat­en for det mas­sive omsorgssvigt, de har været udsat for i deres tid på skolen.  Men flere af de tidligere elever kræver mere end en erstat­ning. Til Fri­heds­brevet fortæller de nu, hvor­dan de efter­spørg­er en und­skyld­ning fra regeringen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.