Saxo Bank spil­le­de nøg­lerol­le i rets­op­gør mod “Kreml-insi­der”

Rus­si­ske for­ret­nings­mænd brug­te i åre­vis Saxo Banks han­dels­plat­form Saxo­Tra­der­GO til at tje­ne mil­li­o­ner af kro­ner på insi­der­han­del i USA. Nu kan Fri­heds­bre­vet for­tæl­le, at Saxo Bank og Finan­stil­sy­net spil­le­de en vig­tig rol­le i at opkla­re sagen, der har givet op til 20 års fængsel til en rus­ser med tæt­te bånd til Kreml. Nu kri­ti­se­rer en eks­pert Saxo Bank for ikke at udvi­se ret­ti­dig omhu. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her