Sha­kespea­re og far­tens mysterium

Fra tors­dag til lør­dag var jeg til det tra­di­tions­ri­ge 6‑dagesløb, som nu er et 3‑dagesløb i Bal­lerup Super Are­na arran­ge­ret af DBC. Ople­vel­sen er et stilstu­die i fart, men også et for­søg på at hol­de for­ti­den og min­der­ne om 6‑dagesløbet i Forum og for­ti­dens hel­te som Kay Wer­ner og Evan Kla­mer i live. Her er min reportage. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.