Sikan­dar Sid­dique har en mystisk for­bin­del­se til man­den bag Paki­stans før­ste atombombe

Sikandar Siddique (FG) ankommer til DR's partilederdebat om folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet på Krigsmuseet i København, onsdag den 11. maj 2022. Danskerne skal stemme om forsvarsforbeholdet onsdag den 1. juni 2022.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Lede­ren af Frie Grøn­ne, Sikan­dar Sid­dique, stod ind­til janu­ar 2019 bag en for­e­ning, som har direk­te for­bin­del­se til den kon­tro­ver­si­el­le paki­stan­ske atom­fy­si­ker Dr. Abdul Qade­er Khan. Han var hjer­nen bag Paki­stans før­ste atom­bom­be, blev af CIA kaldt lige så far­lig som Osama Bin Laden og solg­te atom­tek­no­lo­gi til regi­mer­ne i Nord­korea, Iran og Liby­en. Gen­nem sin fond “Dr. A.Q. Khan Hospi­tal Trust” vil­le viden­skabs­man­den også sik­re gra­tis sund­heds­ple­je til fat­ti­ge, og det er her, at Frie Grøn­nes par­ti­le­der kom­mer ind i bil­le­det. I en peri­o­de stod Sikan­dar Sid­dique nem­lig bag den dan­ske gren, viser en ræk­ke nye oplys­nin­ger fra Erhvervs­sty­rel­sen, som Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i. Par­ti­le­de­rens for­bin­del­se til for­e­nin­gen er stærkt kon­tro­ver­si­el, siger en eks­pert til Frihedsbrevet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her