Skæb­nedag for SAS: Pilot­strej­ke kan spæn­de ben for sta­tens redningsplan

Luft­fart­s­sel­ska­bet SAS kæm­per med næb og klø­er for at over­le­ve. Tirs­dag klok­ken 24.00 kan pla­nen for at over­le­ve lide et alvor­ligt knæk. Her er vars­let pilot­strej­ke, som iføl­ge SAS kan “risi­ke­re hele virk­som­he­dens fremtid.” 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.