Skæb­nedag for SAS: Pilot­strej­ke kan spæn­de ben for sta­tens redningsplan

Luft­fart­s­sel­ska­bet SAS kæm­per med næb og klø­er for at over­le­ve. Tirs­dag klok­ken 24.00 kan pla­nen for at over­le­ve lide et alvor­ligt knæk. Her er vars­let pilot­strej­ke, som iføl­ge SAS kan “risi­ke­re hele virk­som­he­dens fremtid.” 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her