Skal man tale med en diktator?

Iføl­ge den fran­ske filo­sof Phi­lip­pe Lemo­i­ne har Putin med kri­gen i Ukrai­ne pustet nyt liv i libe­ra­lis­men, som han selv afskrev, og som Lemo­i­ne selv beken­der sig til, men som han er kri­tisk over for, når Vesten for­sø­ger at påtvin­ge omver­de­nen sin libe­ra­le dok­trin. Med kri­tisk brod kal­der Lemo­i­ne det for ”libe­ral impe­ri­a­lis­me”. Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med Lemo­i­ne om hans kri­tik af den libe­ra­le impe­ri­a­lis­me, hvor­for han mener, det er en blind­g­y­de i uden­rigs­po­li­tik­ken, og hvor­for den ikke desto min­dre har bred appel i Vesten. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.