Skal man tale med en diktator?

Iføl­ge den fran­ske filo­sof Phi­lip­pe Lemo­i­ne har Putin med kri­gen i Ukrai­ne pustet nyt liv i libe­ra­lis­men, som han selv afskrev, og som Lemo­i­ne selv beken­der sig til, men som han er kri­tisk over for, når Vesten for­sø­ger at påtvin­ge omver­de­nen sin libe­ra­le dok­trin. Med kri­tisk brod kal­der Lemo­i­ne det for ”libe­ral impe­ri­a­lis­me”. Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med Lemo­i­ne om hans kri­tik af den libe­ra­le impe­ri­a­lis­me, hvor­for han mener, det er en blind­g­y­de i uden­rigs­po­li­tik­ken, og hvor­for den ikke desto min­dre har bred appel i Vesten. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her