Skat­tey­der­ne betal­te luksus­ga­ver til Kongehuset

Myn­dig­he­der­ne gik langt for at imø­de­kom­me dron­ning Mar­gret­hes ønsker, viser en gen­nem­gang af de offent­li­ges gaver til regen­ten, som afslø­rer, at der er ble­vet brugt fle­re hund­re­de tusin­de kro­ner på luksus­ga­ver. Det er ikke en opga­ve for det offent­li­ge at give gaver til Kon­ge­hu­set, lyder det fra en eks­pert, der kri­ti­se­rer Kon­ge­hu­set for mang­len­de åbenhed. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her