Skjul­te tato­ve­rin­ger kan afslø­re løg­ne og for­ti­el­ser om dan­ske adop­tio­ner fra Sydkorea

Fle­re adop­te­re­de fra Syd­korea har fun­det mysti­ske tato­ve­rin­ger på krop­pen, som de ikke aner, hvor­dan de har fået. De små prik­ker og sym­bo­ler kan nu vise sig at være cen­tra­le brik­ker i afslø­rin­gen af alvor­li­ge lov­brud og usand­he­der i det adop­tions­sy­stem, der har sendt 9.000 børn til Dan­mark i peri­o­den fra 1950’erne til i dag. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her