Slo­vensk stjer­neskud går til angreb på historien

Tadej Pogačar fra Komen­da i Slo­ve­ni­en er uimod­ståe­lig. I går vandt han en sol­be­skin­net udga­ve af Lom­bar­di­et Rundt. Med et angreb hele 35 kilo­me­ter fra mål på løbets hår­de­ste bjerg Pas­so di Gan­da, kør­te han væk fra ver­dens­meste­ren Juli­an Alap­hil­lip­pe, lands­man­den Pri­mož Rog­lič, sici­li­a­ne­ren Vin­cen­zo Niba­li og alle de andre sto­re nav­ne, der i dag for­søg­te at ero­bre sæso­nens sid­ste monument. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.