Slo­vensk stjer­neskud går til angreb på historien

Tadej Pogačar fra Komen­da i Slo­ve­ni­en er uimod­ståe­lig. I går vandt han en sol­be­skin­net udga­ve af Lom­bar­di­et Rundt. Med et angreb hele 35 kilo­me­ter fra mål på løbets hår­de­ste bjerg Pas­so di Gan­da, kør­te han væk fra ver­dens­meste­ren Juli­an Alap­hil­lip­pe, lands­man­den Pri­mož Rog­lič, sici­li­a­ne­ren Vin­cen­zo Niba­li og alle de andre sto­re nav­ne, der i dag for­søg­te at ero­bre sæso­nens sid­ste monument. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her