Socialdemokrater sid­der på flæs­ket i statens sel­sk­aber: “Kan ligne nepotisme”

Det er en god idé med en part­i­bog og en for­tid i Socialdemokrati­et, hvis man er inter­esseret i en ekstra ind­komst fra en lukra­tiv bestyrelses­post i et af statens sel­sk­aber. For hver tred­je gang, der er blevet val­gt en ny for­mand i et af sel­sk­aberne under denne regering, er val­get faldet på en tidligere socialdemokratisk min­is­ter. Deru­dover har flere per­son­er med forskel­lige tilknyt­ninger til regeringspar­ti­et fun­det vej til bestyrelses­poster i sel­sk­aberne. Det vis­er en kortlægn­ing, Fri­heds­brevet har lavet af de 30 sel­sk­aber, stat­en helt eller delvist ejer. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.