Socialdemokratisk Minkland: Blodbad peger tilbage på Mette Frederiksen

Der er ingen tvivl om, at Dan­sk Folkepar­ti er den helt store taber ved kom­mu­nal­val­get. Men Socialdemokrati­et er lige bagefter. Den mas­sive væl­gerop­bakn­ing, som statsmin­is­ter Mette Fred­erik­sen oplevede under coro­na-epi­demien, er for­duftet i skæret af knap 17 mil­lion­er døde mink. Sam­tidig har statsmin­is­teren stadig en minkkom­mis­sion hæn­gende over hov­edet og en sag om slet­tede sms’er, som ikke vil dø.  Før og efter val­get tog Fri­heds­brevet tem­per­a­turen i de kom­muner i Dan­mark, hvor der indtil novem­ber sid­ste år var aller­flest mink­farme. Og efter Socialdemokrati­ets dårlige valg beg­y­n­der de første kri­tikere i baglan­det at røre på sig. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.