Spe­ci­a­li­ster fra “det dan­ske FBI” efter­for­sker spionchef

På over­fla­den efter­for­skes den højt pro­fi­le­re­de sag mod FE-chef Lars Find­sen af Østjyl­lands Poli­ti. Men som Fri­heds­bre­vet nu kan for­tæl­le, er alt ikke, som det ser ud. Det viser sig nem­lig, at der bag mure­ne hos Østjyl­lands Poli­ti sid­der højt spe­ci­a­li­se­re­de efter­for­ske­re, som er udlånt til sagen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her