Spe­ci­a­li­ster fra “det dan­ske FBI” efter­for­sker spionchef

På over­fla­den efter­for­skes den højt pro­fi­le­re­de sag mod FE-chef Lars Find­sen af Østjyl­lands Poli­ti. Men som Fri­heds­bre­vet nu kan for­tæl­le, er alt ikke, som det ser ud. Det viser sig nem­lig, at der bag mure­ne hos Østjyl­lands Poli­ti sid­der højt spe­ci­a­li­se­re­de efter­for­ske­re, som er udlånt til sagen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.