Spin, politiske budskaber og halve sandheder: Første afsnit af Frihedsbrevets nye podcast om EU-valget ude nu

Velkom­men ombord på jom­frure­jsen for vores nye pod­cast og inden længe også selvstændi­ge nyheds­brev, som vi har døbt Fri Valg. Om præ­cis en måned skal vi alle stemme om afskaf­felse af EU-forsvars­for­be­hold­et, og de kom­mende uger bliv­er mediefladen tæppe­bom­bet med slo­gans, poli­tiske bud­sk­aber og velorkestr­eret spin. Alt sam­men for at påvirke val­get mod enten ja eller nej. Med Fri Valg vil vi forsøge at skære gen­nem stø­jen. For stadig større dele af det poli­tiske kræm­mer­marked er rykket over på sociale medi­er, hvor partierne kaster enorme sum­mer efter at skræd­der­sy poli­tiske bud­sk­aber, som nøje udval­gte grup­per får klas­ket i hov­edet. Det er der god grund til: Det virk­er. Der­for har vi gravet dybt i enorme mængder data om væl­ger­ad­færd, EU-skep­sis og især data fra Face­book, som giv­er dig et unikt ind­b­lik i, hvor og hvor­dan partierne forsøger at fly­tte hold­ninger. Forhåbentlig kom­mer vi nærmere et svar på spørgsmålet: Hvor­for siger poli­tik­erne, som de gør? 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.