Statsmin­is­terens sub­tile valgkampagne

End­nu en uge er gået i kam­pagne­s­poret, og det har ikke været kedeligt. I sid­ste uge var der eksem­pelvis inviteret til glad­i­a­torkamp, da DR bød par­tiled­erne op til dans på Krigsmuseet i Køben­havn. Meget gik som for­ven­tet, men der var alligev­el en række inter­es­sante ting, der er værd at bide mærke i. I den mere kuriøse ende fik Sikan­dar Sid­dique, poli­tisk led­er i Frie Grønne, under debat­ten sagt til studievært Kåre Quist, at par­ti­et godt nok stem­mer ja, men at man sam­tidig ikke vil anbe­fale andre at gøre det samme. Her på Fri Valg har vi forsøgt at finde ud af, hvad det bety­der. Vi har også forsøgt at blive klogere på fænomenet Enhed­slis­ten, som efter kri­gens udbrud har kæm­pet med et strid­slystent bagland, som har sået tvivl om par­ti­ets lin­je i forhold til særligt NATO. Det har vi haft en læn­gere snak med EU-ord­før­er Søren Søn­der­gaard om. Og så skal vi også for­bi et snedigt kam­pag­net­rick fra statsmin­is­ter Mette Fred­erik­sen (S).

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.