Ste­in Bag­gers revisor bag hul i kom­mu­nalt regnskab

Hil­le­rød Ser­vi­ce bru­ger over 1,3 mio. kr. om året på lea­sing af biler til leden­de med­ar­bej­de­re. Sene­ste regn­skab giver dog ind­tryk af, at virk­som­he­den slet ikke har udgif­ter til lea­sing af biler … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.