Sten­rig pen­sions­kon­ge tør­re­de løn til per­son­lig assi­stent af på skatteyderne

Den magt­ful­de pen­sions­kon­ge og man­ge­mil­li­o­nær Tor­ben Möger Peder­sen brug­te en ansat i en stats­lig fond som per­son­lig assi­stent, afslø­rer mails. På den måde har man­ge­mil­li­o­næ­ren Möger spa­ret sig selv og sin pri­va­tø­ko­no­mi for en stor udgift. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her