Stjer­ner­ne og nazisterne

Vores hjem­li­ge dan­ske semi-geni Sig­ne Gjes­sing er net­op nu bars­let med sit syven­de værk, det udkom­mer på Gyl­den­dal og er betit­let I kan da også bare skri­ve om stjer­ner­ne!, kom­plet med udråb­s­tegn. Set i lyset af et inter­view, Gjes­sing lave­de med Wee­ken­da­vi­sen, er det svært ikke også at læse tit­len som en åben opfor­dring til hen­des dig­ter­kol­le­ger: Det er alt­så muligt – og måske end­da inter­es­sant – at løf­te blik­ket fra egen nav­le og eget liv, skue udad og opad og skri­ve om noget andet end det pri­va­te og selvoplevede. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her