Støt­tepar­ti ret­ter kri­tik af regerin­gen efter afs­løring: “Man har manip­uleret processen lystigt”

Regerin­gen har ikke spillet med åbne kort om processen bag den kon­tro­ver­sielle gasled­ning til Lol­land-Fal­ster, der tilgo­deser Dan­marks næst­største CO2-udled­er, sukker­fab­rikken Nordic Sug­ar. Det men­er Radikale Ven­stres kli­ma- og ener­giord­før­er Ras­mus Helveg Petersen, der nu forsøger at sam­le et fler­tal uden om regerin­gen for at omgøre beslutningen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.