Støt­te­par­ti skær­per kri­tik­ken af Ras­mus Pre­hn efter nye afslø­rin­ger: “Der er græn­ser for vores tålmodighed”

Fødevareminister Rasmus Prehn er indkaldt i samråd i samråd om diverse restaurant- og barregninger på Christiansborg torsdag den 25. august 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Sager­ne om Ras­mus Pre­hns omgang med skat­te­bor­ger­nes pen­ge står i kø. Sene­st har Fri­heds­bre­vet afslø­ret, at del­ta­ger­ne til Ras­mus Pre­hns skat­tey­der­fi­nan­si­e­re­de net­værk­se­vent om “frem­ti­dens land­brug” den 4. maj blev for­kælet med blandt andet champag­ne, vin­me­nu og fin mid­dag. Hele arran­ge­men­tet koste­de 56.528 kro­ner – 2.826 kro­ner for hver enkelt del­ta­ger – og nu har depar­te­ments­che­fen i Føde­va­re­mi­ni­ste­ri­et offent­ligt taget skral­det for Ras­mus Pre­hns ekstra­va­gan­te event. Den nye udvik­ling får Peder Hvel­plund fra rege­rin­gens støt­te­par­ti Enheds­li­sten til at skær­pe kri­tik­ken af Ras­mus Pre­hn. For der er nem­lig græn­ser for Enheds­li­stens tål­mo­dig­hed med føde­va­re­mi­ni­ste­ren, slår han nu fast i et inter­view med Frihedsbrevet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her