Sund­heds­mi­ni­ster bli­ver beskyldt for at til­go­de­se Novo Nordisk-ejer

Novo Nor­disk har stor ind­fly­del­se i dansk poli­tik. Men det kom alli­ge­vel som en over­ra­skel­se, at tid­li­ge­re sund­heds­mi­ni­ster Magnus Heu­ni­cke (S) ikke tur­de sæt­te foden ned over for Novo Nor­disk, mens vig­ti­ge for­hand­lin­ger om et del­vist stats­ligt finan­si­e­ret cen­ter stod på, siger Enheds­li­stens sund­heds­ord­fø­rer Peder Hvel­plund til Frihedsbrevet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her