Supera­gen­ten er død

I den­ne udga­ve af dit ugent­li­ge nyheds­brev om fod­bold tager vi afsked med Mino Rai­o­la, der er død i en alder af 54 år. Fod­bol­da­gen­ten hav­de Zla­tan, Paul Pog­ba og Erling Braut Haa­land blandt sine man­ge højt­pro­fi­le­re­de kli­en­ter, og spørgs­må­let er, hvad i alver­den der nu bli­ver af dem. Vi luk­ker med et afsnit om Ronald Rea­gan og Lio­nel Richies ind­fly­del­se på inter­na­tio­nal topfodbold. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her