Supera­gen­ten er død

I den­ne udga­ve af dit ugent­li­ge nyheds­brev om fod­bold tager vi afsked med Mino Rai­o­la, der er død i en alder af 54 år. Fod­bol­da­gen­ten hav­de Zla­tan, Paul Pog­ba og Erling Braut Haa­land blandt sine man­ge højt­pro­fi­le­re­de kli­en­ter, og spørgs­må­let er, hvad i alver­den der nu bli­ver af dem. Vi luk­ker med et afsnit om Ronald Rea­gan og Lio­nel Richies ind­fly­del­se på inter­na­tio­nal topfodbold. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.