Svin­del­sag mod chef i For­sva­ret vok­ser til 2,8 mil­li­o­ner kro­ner – nu vil For­sva­ret have hen­de fyret

Før forsvarsminister Morten Bødskov (S) besøger Livgardens Kaserne i København fredag den 24. juni 2022. Ministeren overværer årsparaden, taler til Hold 2, som skal udsendes og afløse Hold 1 i Letland, og holder efterfølgende doorstep.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Sagen om den 36-åri­ge svin­del­mistænk­te chef i For­svars­mi­ni­ste­ri­ets Mate­ri­el- og Ind­købs­sty­rel­se (FMI) vok­ser nu mar­kant. I janu­ar kun­ne Fri­heds­bre­vet og TV 2 afslø­re, at den kvin­de­li­ge chef var mistænkt for at have for­søgt at over­fø­re knap 1,9 mil­li­o­ner kro­ner til sig selv. Men nu viser en ken­del­se fra Ret­ten i Søn­der­borg fra janu­ar, at belø­bet for svind­len er vok­set til 2,8 mil­li­o­ner kro­ner, og at kvin­den nu er mistænkt for både bed­ra­ge­ri og for­søg herpå. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her