Svind­ler-par før­te Udlæn­din­ge­sty­rel­sen bag lyset før millionhandel

Et svin­del­dømt ægte­par, der har tjent mil­li­o­ner på at sæl­ge en ned­lagt kaser­ne — det nu drop­pe­de udrej­se­cen­ter på Lan­geland — til Udlæn­din­ge­sty­rel­sen, smur­te tykt på, da de char­me­re­de sty­rel­sens embeds­mænd for­ud for hand­len. Det viser kor­re­spon­dan­cen mel­lem Udlæn­din­ge­sty­rel­sen og ægte­par­ret, som Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.