Svind­ler-par før­te Udlæn­din­ge­sty­rel­sen bag lyset før millionhandel

Et svin­del­dømt ægte­par, der har tjent mil­li­o­ner på at sæl­ge en ned­lagt kaser­ne — det nu drop­pe­de udrej­se­cen­ter på Lan­geland — til Udlæn­din­ge­sty­rel­sen, smur­te tykt på, da de char­me­re­de sty­rel­sens embeds­mænd for­ud for hand­len. Det viser kor­re­spon­dan­cen mel­lem Udlæn­din­ge­sty­rel­sen og ægte­par­ret, som Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her