Syv kom­mu­ner bry­der loven 1.827 ste­der: “En meget stor skandale”

Ale­ne i syv dan­ske kom­mu­ner har Fri­heds­bre­vet fun­det ulov­li­ge spil­de­vands­ud­led­nin­ger 1.827 ste­der. En af kom­mu­ner­ne vur­de­rer selv, at det vil tage over ti år, før de lever op til lov­giv­nin­gen på områ­det. Kom­mu­ner­ne har der­med uden til­la­del­se udledt mil­jøska­de­ligt spil­de­vand i natu­ren i åre­vis, da arbej­det med udled­nings­til­la­del­ser­ne træk­ker i lang­drag. Sagen får kri­tik fra en eks­pert, og par­ti­er på tværs af oppo­si­tio­nen kræ­ver nu en for­kla­ring fra mini­ste­ren på Fri­heds­bre­vets afslø­ring, som de kal­der for “en meget stor skan­da­le” og “et clusterfuck”. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her