Tid­li­ge­re K‑minister for­sva­rer lokal­for­mands vej­led­ning i Britt Bager-fin­ten: “Den gam­le advo­kat lug­te­de lunten”

Der var onsdag Âbent samrÂd i Folketingets Sundhedsudvalg med ministeren for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen (K), vedr¯rende sygehusinvesteringer. (Jens Panduro/POLFOTO)

De har til­sy­ne­la­den­de udført et nøje gen­nemtænkt plot hos Kon­ser­va­ti­ve i Aal­borg, da de blev til­budt en gav­mild dona­tion til deres valg­kamp. I hvert fald hvis man skal tro deres egen for­kla­ring på en skjult opta­gel­se, hvor kreds­for­mand Tho­mas Niel­sen vej­le­der den tid­li­ge­re bed­ra­ge­ri­døm­te erhvervs­mand Mads Grøn­lund Dine­sen i, hvor­dan han kan hol­de en dona­tion på 50.000 kro­ner hem­me­lig. Råd­giv­nin­gen fra Tho­mas Niel­sen lød, at Mads Grøn­lund Dine­sen kun­ne benyt­te sig af den såkald­te “Britt Bager-fin­te”, hvor én og sam­me virk­som­hed­s­e­jer kan done­re fra fle­re for­skel­li­ge CVR-num­re, som alle hol­der sig under græn­sen for, hvor­når nav­net skal oply­ses. Kort efter modt­og Mads Dine­sen en SMS fra kreds­for­man­den med et kon­tonum­mer og et “ok” til at over­fø­re fra for­skel­li­ge CVR-num­re for at hol­de dona­tio­nen ano­nym. Men det hele var åben­bart en sne­dig fæl­de, som Kon­ser­va­ti­ve lag­de ud for Mads Dine­sen. For i vir­ke­lig­he­den var det de to par­ti­fæl­ler, der nar­re­de Mads Grøn­lund Dine­sen – ikke omvendt. Sådan lyder den over­ra­sken­de for­kla­ring fra både Tho­mas Niel­sen og Jakob Axel Niel­sen, da Fri­heds­bre­vet kon­fron­te­rer dem med optagelsen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.