Tid­li­ge­re Nye Bor­ger­li­ge-chef: Ind­ly­sen­de at Mar­tin Hen­rik­sen går efter formandsposten

Bli­ver Nye Bor­ger­li­ges sva­ne slag­tet, eller kom­mer den til at fly­ve til vej­rs som fugl fønix med Mar­tin Hen­rik­sen på ryg­gen? Sva­ret er sole­klart, hvis man spør­ger den man­ge­åri­ge tid­li­ge­re pres­se­chef i Nye Bor­ger­li­ge Lars Kaaber. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her