Tidligere V‑minister var erk­læret inhab­il i sag om kon­tro­ver­siel gasled­ning til Lol­land-Fal­ster – alligev­el lob­byede han i det skjulte

Bag kulis­serne på den kon­tro­ver­sielle beslut­ning om at anlægge en gasled­ning til Lol­land-Fal­ster foregik en storstilet lob­byind­sats, hvor sukker­fab­rikken Nordic Sug­ar – en af lan­dets største kli­masyn­dere – sam­men med Hen­rik Høegh, daværende vice­borgmester i Lol­land Kom­mune og tidligere Ven­stre-min­is­ter, lagde pres på regerin­gens støt­teparti­er. Det vis­er en række mailko­r­re­spon­dancer, som Fri­heds­brevet har fået ind­sigt i. I tæt koordiner­ing med Nordic Sug­ar forsøgte vice­borgmester Hen­rik Høegh at over­tale Radikale Ven­stre og SF til, at etab­lerin­gen af gasled­nin­gen til Lol­land-Fal­ster var en god ide. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.