Tobi­as Rahims tis­se­mandstekst og to kvin­ders biografier

Nu skal det hele ikke gå op i pik og blå bril­ler, så inden vi går vide­re med Tobi­as Rahim, skal vi for­bi to kvin­der: Agne­te Braads exo­fik­tion Fran­ciska (Gyl­den­dal) om male­rin­den Fran­ciska Clau­sen; ”exo­fik­tion” er nav­net på en slags meget lit­terær bio­gra­fi, hvor skri­ben­ten med fri brug af fan­ta­si og lidt research går ind i sin hoved­per­son. Og Linn Ull­manns selv­bi­o­gra­fi­ske erin­dring, om den­gang hun i 1983 i Paris som knap sek­stenårig blev for­ført af en 44-årig, ame­ri­kansk mode­fo­to­graf. Den hed­der Pige, 1983 (Gyl­den­dal). Efter de to kvin­der ven­der vi til­ba­ge til Rahim og hans tis­se­mand, der i den for­gang­ne uge sat­te en del anmel­de­re i forlegenhed. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.