Top­læ­ge med opsigtsvæk­ken­de mel­ding: Hvis jeg var råd­gi­ver for Novo, vil­le jeg have et problem

Dan­marks før­en­de læger mod­ta­ger sto­re pen­ge­be­løb fra Novo Nor­disk, der blandt andet beta­ler dem for råd­giv­ning. Nu for­tæl­ler én af Dan­marks top­for­ske­re, at han mener, det vil­le være et pro­blem for hans uaf­hæn­gig­hed, hvis han – lige­som hans højt deko­re­re­de kol­le­ga­er – var råd­gi­ver for Novo Nordisk. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her