Top­læ­ges øko­no­mi skal ende­ven­des: Skjul­te pen­ge­strøm­me i omstridt stu­die om fedme

En top­læ­ge fra Ama­ger og Hvi­d­ov­re Hospi­tal stod bag et fed­mestu­die, der var favora­belt for Novo Nor­disk og iføl­ge eks­per­ter byg­ge­de på en tvivl­s­om meto­de. Doku­men­ter viser, at over­læ­gen ikke for­tal­te om sine for­bin­del­ser til Novo Nor­disk, der i sam­me peri­o­de afløn­ne­de ham og sam­ti­dig del­te for­tro­li­ge infor­ma­tio­ner om medi­ci­nal­gi­gan­tens for­søg på at opnå stats­ligt til­skud til slan­ke­mid­let Weg­ovy. Top­læ­gen skal – efter Fri­heds­bre­vets hen­ven­del­se – til en sam­ta­le med direk­tio­nen på Ama­ger og Hvi­d­ov­re Hospi­tal, hvor hans ind­tæg­ter skal gennemgås. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her