Tre kvin­der anmeld­te voldtæg­ter i Bered­skabs­sty­rel­sen: “Jeg fik ikke til­budt så meget som en psykologtime”

Fle­re kvin­der deler nu deres beret­nin­ger om voldtægt i Bered­skabs­sty­rel­sen under deres vær­nepligt og rej­ser i sam­me omgang en stærk kri­tik af sty­rel­sen for dens hånd­te­ring af sager­ne. En af dem er 27-åri­ge Julie Reh­der, som er rasen­de over behand­lin­gen fra Bered­skabs­sty­rel­sens side, efter hun anmeld­te en høje­re ran­ge­ret for voldtægt. Sam­men med to andre kvin­der, der i de sid­ste fem år har poli­ti­an­meldt voldtæg­ter under deres vær­nepligt i Bered­skabs­sty­rel­sen, står hun nu frem med en vold­som kri­tik af total­for­sva­ret for hånd­te­rin­gen af deres sager. Sager­ne er alle anmeldt inden for de sid­ste fem år. Julie Reh­der er den før­ste kvin­de i for­sva­ret, der står frem med en poli­ti­an­meldt voldtægtssag. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her