Tro­els Lund Poul­sens valg­kampag­ne modt­og 60.000 kro­ner fra tre fir­ma­er knyt­tet til sam­me mink-dynasti

Pressemødet med finansminister Nicolai Wammen (S), fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) hvor SVM-regeringen præsenterer deres finanslovsforslag for 2023 samt Økonomisk Redegørelse i Finansministeriet torsdag den 23. marts 2023. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2023)

Sid­ste år modt­og fun­ge­ren­de for­svars­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sens (V) valg­kreds i Heden­sted dona­tio­ner fra tre for­skel­li­ge virk­som­he­der med helt sam­me adres­se. Alle virk­som­he­der­ne har for­bin­del­se til mink­for­mand Tage Peder­sens fami­lie­dy­na­sti, og Ven­stre har der­for ind­be­ret­tet dona­tio­ner­ne til Region Midtjyl­land. Belø­be­ne er hver for sig lige under beløbs­græn­sen for offent­lig­gø­rel­se af donoren, men mink­for­man­den afvi­ser, at han har for­søgt at lave den såkald­te Britt Bager-finte. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her