Tusind og en Nat for hvide

Dansk dan­nel­se i en nød­de­skal: At gøre det til et tro­vær­dig­heds­pro­blem at have bøger lig­gen­de der­hjem­me, som man ikke har læst; eller det, at nogen siger, de elsker lit­te­ra­tur, selv­om de sjæl­dent eller aldrig læser en bog. Hvad angår det sid­ste, så peger meget dog på, at den, som siger det­te, taler sandt: Lit­te­ra­tur er i dén grad værd at elske – den udvi­der ver­den og bevæ­ger os, giver os skøn­hed og håb. Og hvor man­ge af os går ikke rundt og bru­ger en end­da meget stor andel af vores tid og opmærk­som­hed på noget andet end det og dem, vi elsker? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her