“Uanstæn­digt”: Mini­ster vil­le sus­pen­de­re skan­da­le­ramt adop­tions­bu­reau, men fort­sæt­ter nu sam­ar­bej­det om adop­tio­ner fra Sydafrika

Danish Inter­na­tio­nal Adop­tion (DIA), der som den ene­ste orga­ni­sa­tion i Dan­mark for­mid­ler inter­na­tio­na­le adop­tio­ner, luk­ke­de i sid­ste måned. Det ske­te, efter at Anke­sty­rel­sen sus­pen­de­re­de adop­tio­ner fra Syd­afri­ka og sank­tio­ne­re­de DIA efter mistan­ke om, at adop­tio­ner­ne ikke fore­gik efter reg­ler­ne. Men nu vil soci­al­mi­ni­ster Per­nil­le Rosen­krantz-Theil bru­ge adop­tions­bu­reau­et til at hen­te adop­tivbørn hjem til kom­men­de for­æl­dre på venteliste. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her