Uden­land­sk olie­gi­gant suger næsten 100 mil­li­o­ner kro­ner fra den dan­ske statskas­se: Har ikke tænkt sig at beta­le tilbage

En olie­pris, der sti­ger med raket­fart, gør i øje­blik­ket ondt på dan­ske bil­e­je­re, når bilen skal tan­kes op. Men hvad man­ge ikke ved er, at selv­sam­me dan­ske skat­te­bor­ge­re ikke blot har bidra­get til de uden­land­ske olie­gi­gan­ter gen­nem ben­zin­stan­de­ren på tank­sta­tio­nen. Den dan­ske stat var nem­lig med til at give olie­gi­gan­ter en meget stor øko­no­misk hånds­ræk­ning, da cor­ona­kri­sen ramte. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.