Uden­land­sk olie­gi­gant suger næsten 100 mil­li­o­ner kro­ner fra den dan­ske statskas­se: Har ikke tænkt sig at beta­le tilbage

En olie­pris, der sti­ger med raket­fart, gør i øje­blik­ket ondt på dan­ske bil­e­je­re, når bilen skal tan­kes op. Men hvad man­ge ikke ved er, at selv­sam­me dan­ske skat­te­bor­ge­re ikke blot har bidra­get til de uden­land­ske olie­gi­gan­ter gen­nem ben­zin­stan­de­ren på tank­sta­tio­nen. Den dan­ske stat var nem­lig med til at give olie­gi­gan­ter en meget stor øko­no­misk hånds­ræk­ning, da cor­ona­kri­sen ramte. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her