Udskældt it-virksomhed risikerer at miste kæmpe-ordrer efter skandalesag om eksport af militært software 

Den udskældte danske it-virk­somhed Sys­tem­at­ic risik­er­er at miste store offentlige kun­der, efter det er blevet afs­løret af Dan­watch og TV2, at virk­somhe­den har lev­eret højt­spe­cialis­eret mil­itært soft­ware til De Forenede Ara­biske Emi­rater, som ellers er under­lagt eksport­for­bud af mil­itært udstyr.  Køben­havns Kom­mune og SKI, Statens og Kom­munernes Ind­køb­sser­vice, rasler nu med sablen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.