Udskældt medi­e­boss bru­ger fonds­mid­ler på at rej­se Asi­en tynd med sin gam­le ven: “Ejbøl og jeg har i man­ge år taget en studietur”

Fri­heds­bre­vet kan nu for­tæl­le, at JP-bos­sen Jør­gen Ejbøl rej­ser ver­den tynd på stu­di­e­tu­re med sin gode ven fra 80’erne, Jyl­lands-Postens man­ge­åri­ge Asi­en-kor­re­spon­dent Jan Lund. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her