Udskældt mil­li­ar­dær blev stats­mi­ni­ste­rens fjen­de, mens arki­tek­ten bag Nor­dic Waste fløj under radaren

Hvad vid­ste Dan­marks mest udskæld­te mil­li­ar­dær Tor­ben Øster­gaard-Niel­sen og hans vel­pol­stre­de fami­lie, da de køb­te sig ind i det skan­da­leom­bru­ste sel­skab Nor­dic Waste? Det har ind­til nu blaf­ret i vin­den, men nu sky­der fami­li­ens kon­cern USTC mod den tid­li­ge­re direk­tion og besty­rel­se, der især er per­so­ni­fi­ce­ret i erhvervs­man­den David Peter York. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her