Ukrai­ne­ren der revo­lu­tio­ne­re­de fodboldverdenen

Næsten alt, hvad du bør vide om ukrainsk fod­bold, fører til­ba­ge til Vale­ryi Loba­nov­skyi. Dyna­mo Kyiv-træ­ne­ren fejre­de selv et væld af tit­ler med et indif­fe­rent glæ­des­løst udtryk i sit til­ta­gen­de kød­ful­de ansigt, men hans ind­fly­del­se på, hvor­dan de bed­ste hold i ver­den spil­ler, er i leven­de live. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.