Ulov­lig mas­se­fy­ring i smit­te­o­p­spor­in­gen – hund­red­vis skal kompenseres

For en uge siden var der 1.800 ansat­te i Sty­rel­sen for Patient­sik­ker­heds smit­te­o­p­spor­ing. Så strøg sty­rel­sen sin fyrings­pen­sel, og nu er der kun 1.200 til­ba­ge. En mas­se­fy­ring, som dog viser sig at være imod mas­se­af­ske­di­gel­ses­lo­ven. Det bety­der, at mel­lem 200 og 400 af de tid­li­ge­re ansat­te nu skal have en godt­gø­rel­se, der lyder på fuld løn i 30 dage. Det bekræf­ter HK Hoved­sta­den og vik­ar­bu­reau­et Moment over for Frihedsbrevet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.