Ulov­lig mas­se­fy­ring i smit­te­o­p­spor­in­gen – hund­red­vis skal kompenseres

For en uge siden var der 1.800 ansat­te i Sty­rel­sen for Patient­sik­ker­heds smit­te­o­p­spor­ing. Så strøg sty­rel­sen sin fyrings­pen­sel, og nu er der kun 1.200 til­ba­ge. En mas­se­fy­ring, som dog viser sig at være imod mas­se­af­ske­di­gel­ses­lo­ven. Det bety­der, at mel­lem 200 og 400 af de tid­li­ge­re ansat­te nu skal have en godt­gø­rel­se, der lyder på fuld løn i 30 dage. Det bekræf­ter HK Hoved­sta­den og vik­ar­bu­reau­et Moment over for Frihedsbrevet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her