Ulven vog­ter får: Seri­e­dømt advo­kat er til­ba­ge i nævn efter tur i skammekrogen

Advo­kat­næv­net, der vur­de­rer om lan­dets advo­ka­ter er gået over stre­gen, får nu en ny kol­le­ga, der før har haft svært ved at se for­skel på rig­tigt og for­kert. For den omstrid­te advo­kat Søren Vase­gaard Andrea­sen er nu til­ba­ge som nævns­med­lem i Advo­kat­næv­net efter et år i skam­me­kro­gen. Vase­gaard trak sig mid­ler­ti­digt fra Advo­kat­næv­net i slut­nin­gen af 2021, efter Fri­heds­bre­vet kun­ne afslø­re, at han fire gan­ge har fået bøder af Advo­kat­næv­net for at have over­t­rå­dt god advokatskik. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her