Ulven vog­ter får: Seri­e­dømt advo­kat sid­der i kla­ge­nævn, mens han bli­ver dømt for fjer­de gang

Fire gan­ge har det uaf­hæn­gi­ge kla­ge­nævn Advo­kat­næv­net straf­fet advo­kat Søren Vase­gaard Andrea­sen med bøde, for­di han blandt andet har tru­et dår­li­ge beta­le­re med en ind­be­ret­ning til RKI. Men i juni i år blev Søren Vase­gaard Andrea­sen på trods af sin blak­ke­de for­tid opta­get som med­lem af Advo­kat­næv­net. Det var selv­om, at der alle­re­de i febru­ar måned atter var ind­gi­vet en kla­ge over advo­ka­ten. Og fire måne­der efter ind­lem­mel­sen i næv­net blev Søren Vase­gaard Andrea­sen så dømt for fjer­de gang i oktober. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her